Open brief aan Koen Geens, minister van Financiën

Mijnheer de minister,

U kent mij niet, maar ik ben een van uw onderaannemers. Zoals elke zelfstandige en onderneming incasseer ik namelijk belastingen voor de staat. U weet hoe dat werkt: ik reken aan mijn klanten ‘belasting op de toegevoegde waarde’ (BTW) aan, tel de geïnde BTW op het einde van het kwartaal samen, trek er de recupereerbare BTW van af en stort het saldo op uw rekening. Dat doe ik zo al dertien jaar, tweeënvijftig aangiftes en honderdvier tussentijdse voorschotten lang. Maar onlangs ging het mis.

Op 19 februari 2014 ontving ik een aangetekend schrijven van mijn BTW-Controlekantoor dat er een ‘Bijzondere Rekening’ werd geopend. Ik moest de brief drie keer lezen om te vinden wat u daarmee bedoelt, maar blijkbaar komt het erop neer dat u mijn btw-aangifte voor het derde kwartaal van 2013 niet had ontvangen; die had zoals u weet op 20 oktober binnen moeten zijn. Bon, mijn fout – of beter gezegd, die van mijn boekhouder – en meteen na ontvangst van uw schrijven rechtgezet. Ik dacht dat daarmee de kous wel af zou zijn, want het verschuldigde saldo had ik wel netjes op tijd betaald, evenals de verschuldigde voorschotten in november en december – is er een beter bewijs van mijn goede trouw?

Mis poes. Gisteren ontving ik, alweer per aangetekend schrijven, de details van mijn ‘Bijzondere Rekening’. Wegens laattijdige aangifte legt u mij een boete van 400 euro op, berekend aan 100 euro per maand vertraging. Inderdaad, als uw diensten vier maanden wachten vooraleer ze mij laten weten dat ze geen aangifte hebben ontvangen, komt mijn aangifte vier maanden te laat. Ik vraag mij af waarom dat zo lang moet duren. U gebruikt vast wel computers, zodat u zonder moeite op 21 oktober een lijst van ontbrekende aangiftes kan opmaken? Kunnen we daarover voortaan iets sneller communiceren? Dat mag van mij ook via telefoon of e-mail,  dan kan u die dure aangetekende brieven reserveren voor wanneer het echt nodig is.

Volgens mijn ‘Bijzondere Rekening’ ben ik u ook nog 6 euro ‘interesten voor laattijdige betaling’ verschuldigd. Vreemd, want zoals gezegd stond het verschuldigde saldo wél netjes op 20 oktober op uw rekening. Maar volgens de logica van uw diensten werd de boete van 400 euro wegens laattijdige indiening verschuldigd op 21 oktober. In het Engels heet zoiets to add insult to injury. U wacht vier maanden om mij te contacteren, zodat u mij voor vier volle maanden kan beboeten, en rekent dan nog interest aan omdat ik die boete niet betaald heb vier maanden voor ik kon weten dat ik ze moest betalen?

Geachte heer Geens, ik ben blij dat ik de juiste studierichting gekozen heb om in België ondernemer te worden. Niet economie, niet rechten, maar Germaanse Talen. Daarin lazen wij Kafka’s Het proces, over de arme Josef K. die belandt ‘in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een ondoorgrondelijke bureaucratie’, zoals Wikipedia het treffend samenvat. Mag ik u de lectuur warm aanbevelen?

Van harte,

Erik Derycke